Naši základní školu navštěvují od začátku školního roku 2009/2010 čtyři děti Myanmarského svazu - z Barmy: Luther, Royal, Sung a Doris Siakhel.

                Spolu s rodiči musely uprchnout ze své rodné země, ve které vládne vojenský režim, který bezohledně porušuje lidská práva obyvatel, plošně využívá nucenou práci, verbuje dětské vojáky a systematicky potlačuje etnické menšiny v pohraničních oblastech. Svůj druhý domov našly právě v České republice v Bohdalicích. I když pro ně bylo od počátku vše nové a jiné, přesto se všechny velmi dobře adaptovaly a s pomocí učitelů a kamarádů se za necelý rok naučili psát, číst a komunikovat v českém jazyce, a to nejen v jeho spisovné formě, ale díky množství přátel a volnočasovým aktivitám i v jeho hovorové podobě. A co je zvlášť zajímavé, všechny čtyři děti patří ve svém ročníku k premiantům, což je nesmírný úspěch, který je na jedné straně dán jejich obrovskou snahou, pílí, zodpovědností a důsledností, na druhé straně pak nadstandardně individuálním přístupem ke každému z nich ze strany učitelů, který je možný jen v méně početném žákovském kolektivu.

                Všichni čtyři sourozenci byli nominování Úřadem Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky na ocenění za vynikající studijní výsledky a dne 23. června 2010 u příležitosti Světového dne uprchlíků  jim byla předána z rukou ministryně školství PhDr. Miroslavy Kopicové zvláštní cena v prostorách Velkého zrcadlového sálu MŠMT v Praze. Toto ocenění je pro naše žáky další motivací pro úspěšné pokračování v základním vzdělávání a jistě také impuls pro následné studium.

 

 

Kontakt

Základní škola a mateřská škola Bohdalice, okres Vyškov, příspěvková organizace
Základní škola
Bohdalice 1
683 41 Bohdalice
telefon: 517 358 276
mobil: 602 303 106
info@zsamsbohdalice.cz

Mateřská škola
Bohdalice 125
683 41 Bohdalice
telefon: 517 358 251
mobil: 602 235 142
skolka@zsamsbohdalice.cz

Školní jídelna
mobil: 602 303 116
jidelna@zsamsbohdalice.cz

IČ: 46 271 139
Č. ú.: 86-4140430297/0100
Datová schránka: ciumbmr