ROMPA CZ s. r. o., Vyškov

Podpora dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Ne všichni máme stejné podmínky na startu do života, ne všechny děti mohou proplouvat základním vzděláváním hladce. A i když v dnešním světě platí heslo Peníze až na prvním místě, jsou mezi námi lidé, kterým není osud druhých lhostejný.

Pan Malcolm Ford, generální ředitel vyškovské firmy ROMPA CZ a pan Wim van Hoof, ředitel ROMPA HOLDING v Holandsku, jsou právě těmi lidmi s dobrým srdcem, lidmi, kteří podporují inkluzivní vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a vnímají ho jako synonymum kvalitního školství.

Jako představitelé této společnosti, která je předním mezinárodním výrobcem plastových dílů a obalových materiálů a má řadu poboček na třech kontinentech, se rozhodli podporovat inkluzivní vzdělávání na Základní škole a mateřské škole v Bohdalicích.

Cílem inkluzivního vzdělávání na této škole je  začlenění co největšího počtu dětí do hlavního vzdělávacího proudu a zabránění segregaci dětí s různými vzdělávacími potřebami.

Speciální vzdělávací potřeby dětí jsou ve škole vnímány jako součást přirozené společenské diverzity a jejich naplňování probíhá v hlavním vzdělávacím proudu pomocí tvorby individuálních vzdělávacích plánů a dalších vhodných pedagogických a psychologických intervencí. Existence různorodosti je zde vnímána jako obohacení a přínos přirozeně heterogenního vzdělávacího prostředí.

Ředitelka školy Karin Šulcová v pátek 23.5.2014 podepsala s panem Malcolmem Fordem, generálním ředitelem firmy ROMPA CZ, darovací smlouvu, na základě které společnost ROMPA CZ poskytla škole finanční dar na vybavení učebny moderním nábytkem, projekční technikou a relaxačním koutkem pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami.

S touto významnou pomocí bude moci škola ještě lépe a kvalitněji uplatňovat inovativní a speciálně-pedagogické metody a formy práce se svými žáky, za což právem náleží firmě  ROMPA CZ velký dík.

 

Fotogalerie: Otevření nové učebny 1.9.2014

Podpis smlouvy v sídle společnosti ROMPA CZ, ředitelka školy a pan Malcolm Ford, generální ředitel firmy ROMPA CZ

Návštěva pana Malcolma Forda, generálního ředitele firmy ROMPA CZ v Základní škole v Bohdalicích, dne 27.5.2014

Kontakt

Základní škola a mateřská škola Bohdalice, okres Vyškov, příspěvková organizace
Základní škola
Bohdalice 1
683 41 Bohdalice
telefon: 517 358 276
mobil: 602 303 106
info@zsamsbohdalice.cz

Mateřská škola
Bohdalice 125
683 41 Bohdalice
telefon: 517 358 251
mobil: 602 235 142
skolka@zsamsbohdalice.cz

Školní jídelna
mobil: 602 303 116
jidelna@zsamsbohdalice.cz

IČ: 46 271 139
Č. ú.: 86-4140430297/0100
Datová schránka: ciumbmr